Arduino Nano + SRF02

Video

Please click thumbnail image to start the video

Video on Arduino Nano + SRF02    iconSerial.png    volts50.png

Photo

Arduino Nano + SRF02
Arduino Nano + SRF02

Sketch